Đặc điểm và nhiệm vụ Đường Môn trong VLTK Mobile (P2)

Ngon game - Nhiệm vụ ký danh Đường Môn không khó để thực hiện trong VLTK Mobile

Đường Môn là một môn phái đặc biệt trên giang hồ của VLTK Mobile. Hệ thống võ học của Đường Môn cũng làm không ít nhân sĩ ao ước. Muốn học tuyệt kỹ Đường Môn, ngoài gia nhập môn phái người chơi cần làm đầy đủ nhiệm vụ. Tham khảo hướng dẫn của Ngon Game sau đây để thực hiện nhanh chóng và dễ dàng nhất. 

Mục lục

Nhiệm vụ đệ tử ký danh Đường Môn 

 Xem thêm:

Với nhiệm vụ ký danh đệ tử Đường Môn, người chơi thực hiện lần lượt theo hướng dẫn sau:

 • Bước 1: Đến Thành Đô Phủ sau đó bộ hành theo hướng Đông – Nam để đến Đường Môn. Khi đến lối vào Trúc Hải Nam Quan, nhân sĩ gặp Đường Môn Tráng Đinh thứ nhất (453/357). Nhân sĩ xin làm đệ tử ký danh Đường Môn, Tráng Đinh sẽ nói cho bạn biết cần làm gì.
 • Bước 2: Tìm đến những tọa độ sau (455/354); (460/354); (461/357), cần giết chết 1 trong ba con Đại Mã Hầu. Sau đó tìm và lấy Thanh Sắc Trúc Tượng (một cây gậy trúc có màu xanh). 
 • Bước 3: Đến tọa độ (468/349) gặp Tráng Đinh Đường Môn thứ 2, y sẽ bắt bạn giải một bài toán ma trận. Câu trả lời cho bài toán như sau [2;9;4], [7;5;3], [6;1;8]. Đọc đáp án xong, bạn sẽ được tặng thêm 1 thanh Bạch Sắc Trúc Trượng (cây gậy trúc có màu trắng). 
 • Bước 4: Đến tọa độ (474/342) gặp Tráng Đinh Đường Môn thứ 3. Tên này sẽ đưa ra một số quẻ Khổng Minh cho bạn luận giải. Câu trả lời: Liệt hỏa oanh lôi – mưa gió khởi sinh – Thiên tai dịch họa. Bạn nhận thêm một Tử Sắc Trúc Trượng (cây gậy trúc có màu tím). 
 • Bước 5: Mang cả ba cây Trúc Trượng đến tọa độ (479/339) gặp Đường Môn Tráng Đinh thứ 4. Giao tất cả cho hắn, hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Nhiệm vụ ký danh Đường Môn không khó để thực hiện trong VLTK Mobile

Nhiệm vụ ký danh Đường Môn không khó để thực hiện trong VLTK Mobile

Nhiệm vụ cấp 10 Đường Môn trong VLTK Mobile 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 10 Đường Môn 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Đường Hạc tại Phòng Võ Công.
 • Hoàn thành nhiệm vụ, phong danh: Tráng Đinh Đường Môn. 
 • Học bí kíp: Đường Môn Ám Khí và Địa Diệm Hỏa. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10 Đường Môn

 • Bước 1: Đến gặp Đường Hạc (510/317) tại phòng Võ Công và tiếp nhận nhiệm vụ. 
 • Bước 2: Từ Đường Môn chạy dọc xuống cổng phía dưới, đến Thành Đô. Tìm gặp Mai Nương ở tọa độ (389/315), sẽ được hướng dẫn đi tìm Ma Vũ Châm. 
 • Bước 3: Đến gặp Tôn Uyển (394/323) tại nhà của cô nương ấy. Tôn Uyển sẽ đồng ý đổi Ma Vũ Châm để lấy 1 chiếc Nhẫn Mã Não.
 • Bước 4: Quay lại Thành Đô, đến tiệm Tạp Hóa (386/321) mua Nhẫn Mã Não 500 lượng. Quay về lại nhà Tổn Uyển, trao đổi và lấy Ma Vũ Châm. 
 • Bước 5: Về lại Đường Môn, giao lại cho NPC Đường Hạc, hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Nhiệm vụ cấp 10 tìm Ma Vũ Châm

Nhiệm vụ cấp 10 tìm Ma Vũ Châm

Nhiệm vụ cấp 20 Đường Môn trong VLTK Mobile 

Đặc điểm nhiệm vụ Đường Môn cấp 20

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Đường Nhất Trần tại Phòng Nghị Sự. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ, phong danh: Hộ Viện Đường Môn. 
 • Học được bí kíp: Độc Thích Cốt. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ Đường Môn cấp 20

 • Bước 1: Đến gặp NPC Đường Nhất Trần (507/319) tại Đại Sảnh Phòng Nghị Sự, nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này là truy tìm và lấy được Kim Hạng Quyền. 
 • Bước 2: Đi đến Vô Tâm Cốc, đến tọa độ (526/291), (531/293) để đánh bại hai can Gấu Ngựa. Sau đó, đến (528/294), (524/290) đánh bại hai con Xá Lị Tinh. Tổng cộng nhân sĩ sẽ lấy được 4 đoạn tơ trên đó có ghi khẩu quyết.
 • Bước 3: Đến gặp Đường U (528/291) ở căn nhà trước Vô Tâm Cốc. 
 • Bước 4: Đến Hồ Phỉ Thúy (472/324), vị trí ở phía Tây của Đường Môn. Phát hiện một con Xích Diệm Ngạc, đánh bại nó bạn sẽ lấy được Kim Hạng Quyền. 
 • Bước 5: Trở lại lại gặp Đường U. Bà ta sẽ nhờ bạn mang một sợi dây chuyền về trao tận tay cho chưởng môn Đường Cừu. 
 • Bước 6: Quay về lại Đường Môn, đến phòng khách (508/322). Tại đây, gặp chưởng môn Đường Cừu, giao Kim Hạng Quyền và sợi dây chuyền. Đến đây bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 20. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ cấp 20, học được Đoạn Thích Cốt trong VLTK Mobile

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 20, học được Đoạn Thích Cốt trong VLTK Mobile

Nhiệm vụ cấp 30 Đường Môn trong VLTK Mobile 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 30 của Đường Môn trong VLTK 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Đường Bất Nhiễm ở Tế Tổ phòng.
 • Hoàn thành nhiệm vụ, được phong: Giới Tiền Hộ Vệ Đường Môn. 
 • Học bí kíp Truy Tâm Tiễn, Xuyên Tâm Thứ, Mạn Thiên Hoa Vũ, Đoạt Hồn Tiêu

Các bước thực hiện nhiệm vụ Đường Môn cấp 30 trong VLTK Mobile

 • Bước 1: Đến gặp NPC Đường Bất Nhiễm (514/318) tại Phòng Tế Tổ để tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này sẽ là giúp Đường Vân sư thúc lấy lại Hỏa Khí Phổ. 
 • Bước 2: Đi đến Thành Đô, sau đó đến Thanh Thành Sơn cuối cùng là đến Bạch Vân Động (356/242). Tại đây, nhân sĩ cần đánh bại Đại Đầu Mục Cồng Sa, sẽ biết được rương giấu Hỏa Khí Phổ. Giờ chỉ cần tìm chìa khóa Rương giấu trong hang động. 
 • Bước 3: Vô hang động,tìm và đánh bại bốn tên tiểu đầu mục để lấy chìa khóa mở rương. Gồm: Độc Nhĩ (218/200), Lịch Quyền (228/197), Quỷ Ảnh (239/202), Thiết Tí (219/207). 
 • Bước 4: Mở Rương (230/199), lấy được Hỏa Khí Phổ. 
 • Bước 5: Trở về Đường Môn, đến gặp sư thúc Đường Vân (512/324). Giao Hỏa Khí Phổ, hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ cấp 30, phong danh Giới Tiền Hộ Vệ Đường Môn

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 30, phong danh Giới Tiền Hộ Vệ Đường Môn

Lời kết 

Thực hiện theo hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhất. Bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn phần còn lại của hệ thống nhiệm vụ Đường Môn trong VLTK Mobile. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *