Nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile (Phần 1)

Ngon game - Sau nhiệm vụ cấp 50- nhân sĩ đã là người có danh tiếng trong giang hồ

Nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm Tự cho tất cả đệ tử bổn môn, hoàn thành có thể nhận về phần thưởng giá trị. Quan trọng nhất mà Ngon Game muốn nói là có thể tiếp xúc với những bí quyết võ học mới trong Võ Lâm Mobile.

Xem thêm:

Mục lục

Nhiệm vụ Ký Danh đệ tử của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Đây là nhiệm vụ khởi đầu khi nhân sĩ muốn gia nhập Thiếu Lâm Tự 

 • Đến Biện Kinh Phủ sau đó khởi hành theo hướng Tây Nam đến chùa Thiếu Lâm. Vào chùa gặp mặt Tri Tăng Khách (211/195), nhân sĩ sẽ được yêu cầu 4 phẩm chất cần có của danh môn chính phái: Hạo nhiên chính khí, xích đảm trung tâm, vô  tư vô ngã  và kiên nhẫn bát đạt. 
 • Quay lại Biện Kinh, đến Tân Khởi Tật (220/187) lấy Quảng Hoắc Hương. 
 • Đến gặp Kim Quốc Võ Sĩ (209/201) để lấy tới tay Kiên Tinh Thạch. 
 • Đến cổng thành phía Bắc (198/187) và trò chuyện với Vệ Binh Thành Môn. Nhân sĩ sẽ được khảo nghiệm lòng trung thành bằng 1 câu hỏi, chọn đáp án thứ 2 ⇒ Được tặng Xích Đồng Khoáng. 
 • Mang tất cả các phần thưởng vừa nhận được giao lại cho một Người Ăn Mày (210/186), hắn sẽ giao cho bạn một lá thư. Mang lá thư về lại cho Tri Tăng Khách tại chùa Thiếu Lâm là nhân sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ và trở thành đệ tử ký danh. 

Ngon game - Hướng dẫn nhiệm vụ Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Hướng dẫn nhiệm vụ Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile 

Nhiệm vụ cấp 10 của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Với nhiệm vụ cấp 10 của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile, người chơi cần trải qua những bước sau

 • Đến gặp Từ Nhân Phương Trượng ở Thiền Phòng (230/184) và tiếp nhận nhiệm vụ cấp 10. 
 • Lấy Kim Liên Hoa: Đi đến Đạt Ma Đường (210/188) vào một con hẻm nhỏ phía sau một pho tượng. Nhiệm vụ của nhân sĩ là đánh bại tất cả các Cơ Quan Nhân (216/201), (203/200), (192/197). 
 • Mang Kim Liên Hoa về trao cho Từ Nhân Phương Trượng ở Phương Trượng Thiền Phòng là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh Hộ Viện Võ Tăng và được học các loại võ công Thiếu Lâm trong Võ Lâm Mobile: Côn Pháp – Đao Pháp và Quyền Pháp. 

Ngon game - Thiếu Lâm Côn Pháp - phần thưởng nhiệm vụ cấp 10

Thiếu Lâm Côn Pháp – phần thưởng nhiệm vụ cấp 10

Nhiệm vụ cấp 20 của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Với nhiệm vụ cấp 20 của Thiếu Lâm, người chơi cần hoàn thành các bước sau: 

 • Gặp Huyền Bi (210/188) tại Đạt Ma Đường để tiếp nhận nhiệm vụ. 
 • Lên đường đến Tây Phục Ngưu Sơn tìm và đánh bại năm tên Man Di để chúng không tùy tiện quấy phá nữa. Tọa độ 5 tên man di (277/187), (264/185), (269/184), (262/183) và (280/185). 
 • Trở lại Đạt Ma Đường gặp lại Cao Tăng Huyền Bi để báo hoàn thành nhiệm vụ. 

Sau khi hoàn thành được phong danh Hộ Tự Kim Cang và sẽ được học bí kíp võ công Bất Động Minh Vương. 

Ngon game - Bất động Minh Vương - phần thưởng nhiệm vụ cấp 20

Bất động Minh Vương – phần thưởng nhiệm vụ cấp 20

Nhiệm vụ cấp 30 của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Nhiệm vụ cấp 30 trong Thiếu Lâm Tự cũng không quá khó để hoàn thành

 • Đến gặp Huyền Giác (220/193) ở hồ Phóng Sinh  để tiếp nhận nhiệm vụ. 
 • Đến (238/200) và (231/204) để đánh bại những kẻ có hành tung mờ ám là Mạch Anh. Qua tra hỏi biết được chúng chính là gián điệp nước Kim và đồng bọn của chúng đã đánh cắp được “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”. Hiện đang trên đường tháo chạy đến Kiếm Các Tây Bắc để vào Kim Quang Động. 
 • Tìm đến địa điểm bọn gián điệp Kim Quốc đang đào tẩu (198/196), (218/182), (179/186) đánh bại bọn chúng và thu hồi lại “Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh”. 
 • Trở về lại Thiếu Lâm, tìm Huyền Giác để báo hoàn thành nhiệm vụ. 

Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được danh phong Hộ Pháp La Hán và được học bí kíp La Hán Trận. 

Ngon game - Nhiệm vụ mỗi cấp sẽ có thêm một phần thưởng giá trị

Nhiệm vụ mỗi cấp sẽ có thêm một phần thưởng giá trị

Nhiệm vụ cấp 40 của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Nhiệm vụ cấp 40 sẽ có các bước thực hiện như sau

 • Tìm gặp Từ Nhân Phương trượng (230/184) tại Phương Trượng Thiền phòng. 
 • Đi đến phía Bắc Chùa Thiếu Lâm đến trước Thiếu lâm Mật Thất (168/166) và trả lời 3 câu hỏi với đáp án lần lượt (1/2/1) để vào được bên trong. 
 • Đánh bại các Kim Cang Nhân tại đây để lấy được Khẩu Quyết. 
 • Đến cuối hang động (230/207), đọc Khẩu Quyết để cùng Nhị Tăng đối thoại. Chú ý thật kỹ thứ tự năm câu nói của Nhị Tăng. 
 • Trở lại gặp Từ Nhân Phương Trượng, thuật lại thứ tự 5 câu nói vừa nãy của Nhị Tăng

Nếu đúng: hoàn thành nhiệm vụ. 

Nếu sai: Phải làm lại nhiệm vụ. 

Hoàn thành nhiệm vụ được phong danh Truyền Kinh La Hán và được học bí kíp Sư Tử Hống. 

Ngon game - Học được bí kíp Sư Tử Hống sau nhiệm vụ cấp 40 trong Võ Lâm Mobile

Học được bí kíp Sư Tử Hống sau nhiệm vụ cấp 40 trong Võ Lâm Mobile 

Nhiệm vụ cấp 50 của Thiếu Lâm Tự trong Võ Lâm Mobile

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50 như sau

 • Đến gặp Huyền Từ (218/190) tại Tàng Kinh Các và tiếp nhận nhiệm vụ. 
 • Đến gặp Trừng Tâm (224/178) và đồng ý đi tìm cho hắn 1 con  gà quay. 
 • Đến Tửu Lâu (210/193) mua 1 con gà quay với 500 lượng.
 • Đến rừng Thông , tìm tảng đá có giấy tàng thư (231/170) và tìm được “Dịch Cân Kinh”. 
 • Mang tàng thư về trao lại cho Huyền Từ. 

Hoàn thành nhiệm vụ được phong Phục Ma Thiên Vương, được học: Hoành Tảo Lục Hợp, Ma Ha Vô Lượng, Long Hổ Trảo. 

Ngon game - Sau nhiệm vụ cấp 50- nhân sĩ đã là người có danh tiếng trong giang hồ

Sau nhiệm vụ cấp 50- nhân sĩ đã là người có danh tiếng trong giang hồ 

Lời kết 

Chú ý từng tọa độ để không đi lạc và hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất của Thiếu lâm tự trong Võ Lâm Mobile. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *