Nhiệm vụ Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (P.3)

Ngon game - Nhiệm vụ Trùng phản Đường Môn chỉ cần bỏ ra 5 vạn lượng trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Tiếp tục loạt bài hướng dẫn nhân sĩ các nhiệm vụ Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Sau nhiệm vụ cấp 30 sẽ còn hàng loạt nhiệm vụ cấp cao hơn, độ khó cũng tăng dần lên. Đọc bài viết sau của Ngon Game, việc thực hiện nhiệm vụ của bạn sẽ không còn trở ngại nữa. 

Xem thêm:

Mục lục

Nhiệm vụ cấp 40 Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 40 Đường Môn

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Đường Dã, Phòng Y Dược. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ, phong danh: Nhập Các Đệ Tử của Đường Môn. 
 • Học bí kíp: Hàn Băng Thích. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ cấp 40 phong danh Nhập Các Đệ Tử Đường Môn

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 40 phong danh Nhập Các Đệ Tử Đường Môn

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40 Đường Môn

 • Bước 1: Đến tọa độ (515/322) tại phòng Y Dược, gặp Đường Dã để nhận nhiệm vụ. 
 • Bước 2: Xuất môn về Thành Đô sau đó đến Thanh Thành Sơn, đi theo hướng tây đến tọa độ (230/245). Tại đây, gặp Cảnh Tử Kỳ, ông ta yêu cầu bạn đánh bại 5 con quái. Lần lượt là: Mãnh Hổ (241/259), Tông Hùng (241/238), Sói xám (238/244), Heo Rừng (234/236) và Kim Tiền Báo (224/247). 
 • Bước 3: Tìm đúng tọa độ, đánh bại 5 con quái trên. Quay lại gặp Cảnh Tử Kỳ, ông ta lại nhờ bạn cứu cô con gái đang bị bệnh nặng. 
 • Bước 4: Bạn phải về lại Thanh Thành Sơn, đi theo hướng Đông Bắc lên lên Thanh Dương Phong. Tại đây, bạn phải tiếp tục đả quái để lấy các loại dược liệu. Bao gồm: Linh Điêu, Hung Thú, Hắc Ưng lần lượt (297/231), (304/218), (308/225), (316/215), (304/227). 
 • Bước 5: Thu thập 5 loại dược liệu rớt ra sau khi đả quái. Gồm có: Da Ve Sầu, Vỏ Hạt Anh Túc, đầu Thiên Tằm, Gan Rắn và Đuôi Rết. 
 • Bước 6: Quay về đưa dược liệu cho Cảnh Tử Kỳ. Ông ta sẽ tỏ ra hối hận vì việc đã hiểu nhầm Đường Dã thời gian trước. 
 • Bước 7: Quay lại Đường Môn, báo lại cho Đường Dã kết quả.Hoàn thành nhiệm vụ cấp 40 Đường Môn. 

Nhiệm vụ cấp 50 Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 50 Đường Môn

 • Nơi nhận nhiệm vụ: NPC Đường Nhàn, phòng Ám Khí. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ được phong: Tứ Lão Môn Nhân của Đường Môn. 
 • Học bí kíp: Lôi Kích Thuật. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 được học Lôi Kích Thuật trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 được học Lôi Kích Thuật trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Các bước hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 Đường Môn

 • Bước 1: Đến tọa độ (504/317) tại phòng Ám Khí, gặp Đường Nhàn. Tiếp nhận nhiệm vụ đoạt lại Bí Kíp bị đánh cắp. 
 • Bước 2: Đến tọa độ (507/319) phòng Nghị Sự, gặp Đường Nhất Trần. Bạn được cung cấp thông tin có hai kẻ khả nghi. 
 • Bước 3: Từ Thành Đô đi đến thôn Giang Tây, tìm gặp Đường Nguyên (430/385). Sẽ được cung cấp manh mối Đường Hòa đi đến Hướng Thủy Động. 
 • Bước 4: Lập tức khởi hành đi đến Hướng Thủy Động, hướng đi là hướng cực Tây núi Thanh Thành. Vào động, đến tọa độ (234/207) sẽ gặp Đường Hòa. Đánh bại hắn, bạn sẽ có thông tin “Ám Khí phổ” đang bị giấu trong sơn động. 
 • Bước 5: Lúc này, đồng bọn của Đường Hòa sẽ xuất hiện, bạn cần đánh bại tất cả chúng. Thiết Quyền Diệm La (232/210 – 214/203 – 224/201 – 246/204) và Thiết Chùy Ma Quân (217/205 – 234/200). Đả bại chúng, cơ hội lấy lại được bí kíp là 50%. 
 • Bước 6: Mang bí kíp về lại cho Đường Nhàn, bạn hoàn thành nhiệm vụ cấp 50. 

Nhiệm vụ Xuất Sư Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đặc điểm nhiệm vụ Xuất Sư Đường Môn 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chưởng Môn Đường Cừu, Phòng Khách. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ, được phong: Thiên Thủ Thần Vệ của Đường Môn. 

Ngon game - Nhiệm vụ Xuất sư nhận ngay từ chưởng môn Đường Cừu

Nhiệm vụ Xuất sư nhận ngay từ chưởng môn Đường Cừu

Các bước hoàn thành nhiệm vụ Xuất sư Đường Môn

 • Đến gặp Chưởng Môn Đường Cừu (508/322) tại Phòng Khách. Tiếp nhận nhiệm vụ: Tìm và thu hồi Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm. 
 • Theo cửa bên phải Đường Môn, đi đến tọa độ (523/326) thuộc Trúc Tơ Động.
 • Đánh bại Mãn Đầu Lĩnh (189/205 – 185/204 – 190/202 – 192/200 – 197/201) ở tầng 1.  Bạn sẽ lấy được chìa khóa để lên tầng 2. 
 • Tiếp tục đánh bại Tinh Hổ (194/198 – 197/201), sẽ lấy được chìa khóa tầng 3.
 • Trong tầng 3 có hai rương báu, chọn rương ở trên sẽ lấy được Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm. 
 • Mang kiếm về giao lại cho chưởng môn, hoàn thành nhiệm vụ. Nếu chọn sai rương, bạn phải nộp phạt 4 vạn lượng rồi làm lại nhiệm vụ. 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn của Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Yêu cầu

 • Đã là nhiệm vụ Xuất sư. 
 • Cấp độ đã từ 60 trở lên. 
 • Chưa gia nhập môn phái nào. 

Nhận được 

 • Danh hào: Lục Các Trưởng Lão của Đường Môn. 
 • Học các bí kíp: Tiểu Lý Phi Đao; Thiên La Địa Võng; Tán Hoa Tiêu; Tâm Nhãn. 

Cách thực hiện

Về lại Đường Môn, gặp chưởng môn Đường Cừu và giao nộp 5 vạn lượng. 

Ngon game - Nhiệm vụ Trùng phản Đường Môn chỉ cần bỏ ra 5 vạn lượng trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nhiệm vụ Trùng phản Đường Môn chỉ cần bỏ ra 5 vạn lượng trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nhiệm vụ cấp 90 Đường Môn của Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 90

 • Yêu cầu: Đạt từ cấp 90 trở lên, là Đường Môn ký danh đệ tử. Chưa gia nhập lại môn phái nào, có điểm danh vọng ít nhất 240. 
 • Phần thưởng

Người ngoài môn: được cộng 30 điểm danh vọng. 

Người trong Đường Môn, học được: Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh; Cửu Cung Phi Tính; Bạo Vũ Lê Hoa; Loạn Hoàn Kích. 

Ngon game - Nhiệm vụ cấp 90, đệ tử ngoài cũng nhận được

Nhiệm vụ cấp 90, đệ tử ngoài cũng nhận được

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90 Đường Môn 

 • Đến thôn Giang Tây (430/385) gặp Đường Nguyên. Ông ta nói cho bạn biết, Đường Bất Nhiễm có những dấu hiệu bất thường, bạn phải tra xét cặn kẽ. 
 • Đến gặp Đường Bất Nhiễm (513/317) ở Tế Tổ phòng trong Đường Môn. Qua trò chuyện, ông ta lại nhờ bạn đi giao hộ một bức thư. 
 • Đi đến Biện Kinh, đến tọa độ (207/191) gặp một người tên gọi Bạch Công Tử. Giao thư, hắn ta đọc xong một hồi sẽ nhờ bạn chuyển một lá thư hồi âm. 
 • Quay lại Phòng Tế Tổ, giao thư cho Đường Bất Nhiễm. Lúc này, Đường Bất Nhiễm sẽ xuống tay với bạn, cần đánh bại ông ta. Đả bại Đường Bất Nhiễm, nhận được Đường Môn Tuyệt Học Mật Tịch. 
 • Đi đến Thiên Nhẫn Giáo, lên tầng 3 (225/199), gặp Đoan Duệ Giao Sách. Ông ta lại sẽ nhờ bạn gửi lời đến Đường Bất  Nhiễm. 
 • Quay lại Đường Môn chuyển lời cho Đường Bất Nhiễm, hoàn thành nhiệm vụ. 

Học kỹ năng Cấp 120 của Đường Môn – Mê Ảnh Tung 

Ngon game - Học kỹ năng cấp 120 đến cấp 20 Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Học kỹ năng cấp 120 đến cấp 20 Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Không cần làm nhiệm vụ, bạn đến Kỳ Trân Các, bỏ ra 100 Tiền Đồng để học. Click chuột phải để nhận tăng kỹ năng cấp 120, tùy chọn đến cấp 20. 

Lời Kết 

Đầy đủ hướng dẫn về đặc điểm và nhiệm vụ của Đường Môn trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Nếu muốn gia nhập môn phái đặc biệt này nhớ tham khảo kỹ bài viết hướng dẫn trên đây. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *