Nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm trong VLTK Mobile

Ngon game - Nhiệm vụ cấp 150 đến Nguyệt Ca Đảo trong VLTK Mobile

Nhiệm vụ môn phái Thiếu Lâm Tự trong VLTK Mobile phân thành từng cấp độ. Từ đệ tử ký danh, cấp 10, cấp 20…Bài viết trước các nhân sĩ đã được hướng dẫn đến loạt nhiệm vụ cấp 50. Hôm nay sẽ là hướng dẫn của Ngon game về cách thực hiện tất cả các nhiệm vụ còn lại của môn phái này. 

Mục lục

Nhiệm vụ Xuất Sư của Thiếu Lâm trong VLTK Mobile

Xem thêm:

Nhiệm vụ Xuất Sư sẽ được thực hiện khi người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 và học thành công “Dịch Cân Kinh”. 

 • Phong danh: Vô Lượng Thích Tôn. 
 • Được học bí kíp võ công: Huyền Nam. 
 • Nơi phân chia nhiệm vụ: Huyền Từ. 

Các bước chi tiết để thực hiện nhiệm vụ: 

 • Bước 1: Đến gặp sư phụ Huyền Nam (202/192) tại La Hán Đường để tiếp nhận nhiệm vụ Xuất Sư. 
 • Bước 2: Huyền Nam giao nhiệm vụ đi lấy Niệm Châu, Thiền Trượng, Bát Vu, Mộc Ngư. 
 • Bước 3: Nhân sĩ đi đến lối đi sau lưng tượng Phật trong La Hán Đường để vào La Hán Trận. Đến đây nhân sĩ cần đánh bại các tên Tăng Đầu Lĩnh (119/208), (211/224), (206/196) và (197/211) để lấy được những vật phẩm mà sư phụ Huyền Nam yêu cầu. 
 • Bước 4: Mang bốn bảo vật trên quay lại La Hán Đường giao lại cho Huyền Nam. Nhan sĩ hoàn thành nhiệm vụ Xuất sư của Thiếu Lâm Tự. 

Ngon game - Sau cấp 50 người chơi được thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư

Sau cấp 50 người chơi được thực hiện nhiệm vụ Xuất Sư

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn của Thiếu Lâm trong VLTK Mobile

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn chỉ được thực hiện khi: 

 • Nhân sĩ là đệ tử của Thiếu Lâm Tự. 
 • Đã thực hiện nhiệm vụ Xuất sư được nêu trên đây. 
 • Hiện tại đã trên cấp 60 và chưa chọn gia nhập bất kỳ môn phái nào mới đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ này. 

Thực hiện nhiệm vụ

 • Quay lại Biện Kinh Phủ, đi theo hướng Tây Nam để về lại Chùa Thiếu lâm. 
 • Đến gặp chưởng môn và giao ra 5 vạn lượng để hoàn thành nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn. 
 • Sau khi thực hiện nhiệm vụ này người chơi có thể tùy ý ra vào sư môn., không giống như trước đây bị hạn chế vấn đề đi lại. 

Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ

 • Được phong danh hiệu: Hộ Pháp Trưởng Lão của phái Thiếu lâm Tự. 
 • Bí kíp được học: 

Như lai Thiên Điệp. 

Dịch Cân Kinh. 

Ngon game - Phản trùng sư hôm sau cấp 60 trong VLTK Mobile

Phản trùng sư hôm sau cấp 60 trong VLTK Mobile 

Nhiệm vụ cấp 90 của môn phái Thiếu lâm trong VLTK Mobile

Yêu cầu cần có để thực hiện được nhiệm vụ cấp 90

 • Level từ cấp 90 trở lên. 
 • Danh vọng ít nhất từ 240 điểm trở lên. 
 • Là Thiếu Lâm Đệ tử ký danh và chưa gia nhập môn phái nào khác cho đến hiện tại. 

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ học được Hoành Tảo Thiên Quân, Đạt Ma Độ Giang, Vô Tướng Trảm đối với đệ tử Thiếu Lâm. 
 • Ngoài ra còn được nhận thêm 30 điểm danh  vọng. 
 • Tuy nhiên, với nhiệm vụ cấp 90 của Thiếu Lâm hoặc các môn phái khác vẫn có thể cho đệ tử khác môn phái thực hiện. Nhưng sau khi hoàn thành chỉ có thể nhận được điểm danh vọng còn các bí kíp võ công thì không được phép. 

Các bước chi tiết để thực hiện nhiệm vụ cấp 90

 • Bước 1: Dùng hệ thống Xa Phu để đi đến Hoa Sơn Cảnh kỹ trường (326/224) để gặp Lý Địch Phong và Thường Bách Lý, đây là hai người sẽ cho nhân sĩ biết các bước thực hiện nhiệm vụ như thế nào. Đây là đối với người ngoài môn phái, nếu là đệ tử môn phái có thể tiến hành từ bước thứ 2. 
 • Bước 2: Đến gặp Huyền Bi sư phụ (210/188) tại Đạt ma Đường. 
 • Bước 3: Đến gặp Huyền Nam sư phụ (202/192) tại La Hán Đường.
 • Bước 4: Nhân sĩ sau khi trò chuyện với Huyền Nam Sư Phụ, hiểu rõ việc cần làm sẽ quay lại Đạt ma Đường lần nữa. Tiếp nhận lệnh bài thực hiện nhiệm vụ từ tay Huyền Bi. 
 • Bước 5: Quay trở lại Hoa Sơn Cảnh kỹ trường gặp lại hai người Lý Dịch Phong và Thường Bách Lý để đưa lệnh bài báo nhiệm vụ. 
 • Bước 6: Đi đến doanh trại của Kim Quốc (323/240)  và bắt buộc phải đánh bại Kim Quốc Tướng Lĩnh. 
 • Bước 7: Quay lại Hoa Sơn Cảnh trường kỹ báo tin. Tiếp tục về núi Thiếu lâm báo tin cho Huyền Bi và Huyền Nam. Thực hiện tuần tự theo từng bước, hoàn thành người chơi nhận được phần thường như đã nêu trên. 

Ngon game - Nhiệm vụ 90 có thể dành cho cả người ngoài môn phái

Nhiệm vụ 90 có thể dành cho cả người ngoài môn phái

Nhiệm vụ cấp 120 của Thiếu Lâm Tự trong VLTK Mobile 

Thực tế thì đây cũng không phải nhiệm vụ, mà người chơi sẽ học được kỹ năng Đại Thừa Như Lai Chú của môn phái này

 • Được bày bán tại Kỳ Trân Các. 
 • Yêu cầu: được giao dịch bày bán, không rớt hạng khi PK. 
 • Sử dụng: Nhấn chuột phải để nhận được kỹ năng này của môn phái. 
 • Hạn sử dụng: 30 ngày. 

Ngon game - Nhiệm vụ cấp 120 thực hiện được kỹ năng Đại Thừa Như Lai Chú

Nhiệm vụ cấp 120 thực hiện được kỹ năng Đại Thừa Như Lai Chú 

Nhiệm vụ cấp 150 của Thiếu lâm Tự trong VLTK Mobile 

Nhiệm vụ cấp 150 gồm 20 cấp, yêu cầu phải luyện điểm kỹ năng đến cấp 150. 

Phần thưởng nhận được: Võ học Kinh yếu, Bạch Toàn Cầu. 

Các bước thực hiện

 • Giai đoạn 1: Tìm đến và đối thoại với Phương Trượng Từ Nhân (230/184) và Sơn Hạ Nữ Tử (180/220). Đánh bại Phỉ Nhân (186/221), hồi báo Từ Nhân và nhận Nguyệt Ca Lệnh. 
 • Giai đoạn 2: Cầm Nguyệt Ca Lệnh để đến Nguyệt Ca Đảo bằng Thuyền Phu trên bến Dương Châu. 
 • Đến đối thoại với đảo chủ Nguyệt Ca Đảo, giao Nguyệt Ca lệnh và nhận  Võ Học Kinh Yếu. 

Ngon game - Nhiệm vụ cấp 150 đến Nguyệt Ca Đảo trong VLTK Mobile

Nhiệm vụ cấp 150 đến Nguyệt Ca Đảo trong VLTK Mobile 

Lời Kết

Chú ý từng bước để hoàn thành tốt và nhanh nhất các nhiệm vụ nếu nhân sĩ chọn Thiếu Lâm trong VLTK Mobile. Chúc nhân sĩ sớm thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *