Nhiệm vụ môn phái Thiên Vương Bang trong VLTK (phần 2)

Ngon game - Học kỹ năng Đảo Hư Thiên sau cấp 120

Bài viết trước các nhân sĩ đã được hướng dẫn cách thực hiện đến nhiệm vụ cấp 40 của Thiên Vương Bang trong VLTK. Sau nhiệm vụ cấp 40, còn những thử thách nào, cùng Ngon Game đến với hướng dẫn chi tiết trong bài viết sau đây. 

Xem thêm:

Mục lục

Nhiệm vụ cấp 50 của Thiên Vương Bang trong VLTK: thu lượm đá ngũ sắc

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 50 của Thiên Vương Bang

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Địa Hộ Pháp Hạ Thành. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hào: Hộ Đảo Tướng Quân của Thiên Vương Bang. 
 • Được thưởng bí kíp võ học: Kim Chung Tráo. 

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Đến tọa độ (209/196) gặp NPC Địa Hộ Pháp Hạ Thành để tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Bước 2: Đi về phía đông Thiên Vương Đảo, đến Động Đình Hồ. Tiếp tục đi vào tầng 2, đến tọa độ (200/196) đánh Thủy Quái và thu lượm đá ngũ sắc. 
 • Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ thu lượm đá Ngũ sắc và quay về giao lại cho  Địa Hộ Pháp Hạ Thành. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 sẽ học được Kim Chung Tráo trong VLTK

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 50 sẽ học được Kim Chung Tráo trong VLTK

Nhiệm vụ Xuất Sư của Thiên Vương Bang trong VLTK 

Đặc điểm của Nhiệm vụ Xuất Sư của Thiên Vương Bang 

 • Với nhiệm vụ này, người chơi phải có cấp độ trên 50. Hoàn thành tất cả nhiệm vụ các cấp trước đó. 
 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Nhiệm vụ này sẽ được giao bởi chính bang chủ Thiên Vương Bang Dương Anh. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ được phong danh hào: Kình Thiên Nguyên Soái của Thiên Vương Bang.

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Đến tọa độ (223/196) gặp bang chủ Dương Anh ở Tẩm Cung. Bang chủ sẽ giao nhiệm vụ đi tìm Thiên Vương Di Thư, người chơi Xác Nhận nhận nhiệm vụ. 
 • Bước 2: Đi đến bến tàu, gặp thuyền phu (177/216), khởi hành đến Thanh Loa Đảo. 
 • Bước 3: Đánh một trong 5 con mãnh thú gồm: 2 Cóc Tinh (201/187); (194/195) – 2 Cá Sấu Tinh (186/197); (184/188) hoặc Thằn Lằn tinh (206/194) để lấy được chìa khóa mở rương trên Thanh Loa Đảo. 
 • Bước 4: Cầm chìa khóa, đến Rương ở tọa độ (205/186). Nhưng nhân sĩ sẽ phát hiện đây là một rương trống, Thiên Vương Di Thư đã bị một nhóm người lấy đi, nhân sĩ phải bám theo tiến vào Thanh Loa Sơn Động. 
 • Bước 5: Vào Thanh Loa Sơn Động, phát hiện Đồ Tể (240/199) đang chiếm giữ Di Thư. Nhân sĩ cần đánh bại Đồ Tể để lấy lại di thư. 
 • Bước 6: Mang Di Thư về lại Thiên Vương Bang, giao lại cho Bang Chủ Dương Anh. Hoàn thành nhiệm vụ Xuất Sư. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ Xuất Sư được phong Kình Thiên Nguyên Soái

Hoàn thành nhiệm vụ Xuất Sư được phong  Kình Thiên Nguyên Soái 

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn của Thiên Vương Bang trong VLTK 

Nhiệm vụ này rất dễ dàng, không cần người chơi nhọc công đi đánh quái. Cũng không mất thời gian để đi đi lại lại, tuy nhiên với nhiệm vụ này sẽ mất một số “tiền” nho nhỏ. 

 • Yêu cầu nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

+ Người chơi đã làm nhiệm vụ Xuất Sư và đã hoàn thành. 

+ Người chơi đã đạt cấp độ từ cấp 60 trở lên. 

+ Người chơi chưa chọn gia nhập một môn phái nào khác. 

 • Thực hiện: Đến gặp bang chủ Dương Anh (223/196) tại Tẩm Cung trên Động Đình Hồ, giao ra 5 vạn lượng, thỏa mãn mọi yêu cầu người chơi có thể Trùng Phản Sư Môn.
 • Đặc quyền sau khi hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Có thể thoải mái ra vào sư môn, không như trước đây chỉ có thể loanh quanh Động Đình Hồ để thực hiện các nhiệm vụ môn phái.

+ Sau khi Trùng Phản Sư Môn sẽ được phong danh hào: Kình Thiên Nguyên Soái của Thiên Vương Bang. 

+ Được học bí kíp võ công: Thiên Vương Chiến Ý, Huyết Chiến Bát Phương, Vô Tâm Trảm, Thừa Long Quyết. 

Ngon game - Giao 5 vạn lượng sẽ hoàn thành nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

Giao 5 vạn lượng sẽ hoàn thành nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

Nhiệm vụ cấp 90 của Thiên Vương Bang trong VLTK 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 90 của Thiên Vương Bang

 • Yêu cầu nhiệm vụ: 

+ Là Thiên Vương Ký Danh đệ tử, chưa gia nhập bất kỳ môn phái nào. 

+ Cấp 90 trở lên và điểm danh vọng trong VLTK phải trên 240 điểm.

+ Như vậy với nhiệm vụ này, môn nhân của các môn phái khác đã xuất sư đều có thể thực hiện. Đệ tử Thiên Vương Bang cũng có thể sang các môn phải khác để làm nhiệm vụ này. 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Hữu Sứ Dương Hồ. 
 • Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ: 

+ Phá Thiên Trảm; Truy Tinh Trục Nguyệt; Truy Phong Quyết. 

+ Môn nhân không phải là đệ tử Thiên Vương Bang chỉ được nhận 30 điểm danh vọng không được học chiêu thức. 

 • Được học bí kíp: Tĩnh Tâm Quyết. 

Các bước thực hiện

Ngon game - Nhiệm vụ cấp 90 môn nhân môn phái khác của thực hiện được trong VLTK

Nhiệm vụ cấp 90 môn nhân môn phái khác của thực hiện được trong VLTK 

 • Bước 1: Đi đến gặp Trương Tiểu Tuyền (200/185) tại Lâm An Thành và tiếp nhận nhờ vả chuyển kéo cho Hà Mộ Tuyết. 
 • Bước 2: Từ Đại Lý di chuyển đến Thúy Yên sau đó tiếp tục đi đến Bách Hoa Đình, tại tọa độ (52/85) sẽ gặp được Hà Mộ Tuyết. 
 • Bước 3: Sau khi đưa kéo cho Hà Mộ Tuyết, hắn sẽ cắt một nắm tóc và nhờ bạn chuyển đến cho Hữu Sứ Dương Hồ (chính là NPC giao nhiệm vụ này cho bạn). 
 • Bước 4: Về lại Thiên Vương Bang, đến giao nắm tóc cho Hữu Sứ Dương Hồ. Hắn vì không thể rời môn phái, sẽ nhờ bạn một lần nữa đến gặp Hà Mộ Tuyết. 
 • Bước 5: Tìm gặp Hà Mộ Tuyết ở vị trí cũ, lại nhờ bạn trao một chiếc khăn. 
 • Bước 6: Trên đường về, gặp Khâu Anh (195/192), hắn ta kể cho bạn nghe toàn bộ “ý đồ” của Côn Lôn Phái đối với Thiên Vương Bang. 
 • Bước 7: Về lại Động Đình Hồ gặp  Hữu Sứ Dương Hồ trao khăn và báo lại toàn bộ câu chuyện Khâu Anh đã nói ⇒ Hoàn thành nhiệm vụ. 

Học kỹ năng cấp 120 của Thiên Vương Bang trong VLTK 

Ngon game - Học kỹ năng Đảo Hư Thiên sau cấp 120

Học kỹ năng Đảo Hư Thiên sau cấp 120

 • Địa điểm: Kỳ Trân Các. 
 • Yêu cầu: 100 Tiền Đồng. 
 • Thực hiện: Click chuột phải nhận kỹ năng “Đảo Hư Thiên” và hạn dùng trong 30 ngày. 

Lời Kết 

Toàn bộ nhiệm vụ và các bước thực hiện của môn nhân Thiên Vương Bang trong VLTK. Tham khảo để thực hiện dễ dàng và nhanh chóng nhất. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *