Nhiệm vụ môn phái Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ (phần 1)

Ngon game - Học được Dương Quan Tam Diệp sau nhiệm vụ cấp 30

Để học được những tuyệt kỹ võ học của Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ, ngoài việc trở thành đệ tử của Thiên Vương Bang người chơi cần phải hoàn thành những nhiệm vụ của riêng môn phái này. Những nhiệm vụ đó là gì, cách thực hiện ra sao, cùng Ngon Game tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây. 

Mục lục

Nhiệm vụ đệ tử ký danh của Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ 

Với nhiệm vụ của đệ tử ký danh Thiên Vương Bang, người chơi thực hiện theo hướng dẫn cụ thể như sau: 

 • Bước 1: Tìm đến Ba Lăng Huyện, sau đó đi ra bến tàu (222/197). Đua cho thuyền phu 100 lượng bạc và lên thuyền đi ra đảo. Lên đảo, nhân sĩ đến tọa độ (191/210) tìm Tôn Đạo Lĩnh, người này sẽ yêu cầu nhân sĩ mang đến cho hắn một bình Bồng Lai Xuân. 
 • Bước 2: lên thuyền về lại Ba Lăng Huyện, đến tọa độ (200/194) đến gặp lão bản của tửu lâu và hỏi mua một bình Bồng Lai Xuân. Tuy nhiên, ông chủ tửu lâu sẽ cho bạn biết ông không bán sẵn loại rượu đó nhưng ông ta hứa sẽ luyện rượu cho bạn, nguyên liệu bạn từ tìm. 
 • Bước 3: Nhân sĩ tiếp tục di chuyển lên núi Vũ Lăng và tìm kiếm các nguyên liệu (cũng chính là các loại dược liệu)

+ Hái Huyền Sâm tại tọa độ  (338/182); (217/182); (207/184)…

+ Hái Linh Chi tại tọa độ (232/177); (222/180); (211/187)…

+ Hái Hà Thủ Ô tại tọa độ (219/178); (234/188); (201/182)…

 • Bước 4: Đem tất cả các dược liệu đã hái được về lại tửu lâu và giao cho ông chủ để ông ta cất rượu, đợi khoảng 1 canh giờ là bạn có thể lấy được một bình Bồng Lai Xuân. 
 • Bước 5: Mang bình rượu lên lại đảo giao cho Tôn Đạo Lĩnh. Đến đây bạn xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của đệ tử ký danh. 

Ngon game - Hướng dẫn nhiệm vụ môn phái Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Hướng dẫn nhiệm vụ môn phái Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Nhiệm vụ cấp 10 của Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 10 của Thiên Vương Bang 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Tiền Sứ Vương Tá ở Đại Điện. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hào: Trưởng Thị Vệ của Thiên Vương Bang. 
 • Được thưởng các bí kíp võ học: Thiên Vương Đao Pháp, Thiên Vương Thương Pháp, Thiên Vương Chùy Pháp. 

Xem thêm:

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 10 trong Võ Lâm Truyền Kỳ 

 • Bước 1: Đến gặp Tiền Sứ Vương Tá (201/198) trong Đại Điện để tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn ta sẽ yêu cầu bạn đi tìm ba viên Kê Huyết Thạch. 
 • Bước 2: Đi về phía đông bắc của đảo, đến một sơn động có tọa độ (225/185). Tìm đến và chiến đấu với Kim Miêu Vương (196/191); (225/201) lấy được 1 viên Kê Huyết Thạch, Xá Lị tinh (234/196) và Đại Hoàn Hùng (209/185);  (210/195) lấy thêm hai viên còn lại để đủ ba viên Kê Huyết Thạch. 
 • Bước 3: Mang về lại Đại Điện giao lại cho Tiền Sứ Vương Tá là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 10. 

Ngon game - Học được Thiên Vương Đao Pháp, Thiên Vương Thương Pháp, Thiên Vương Chùy Pháp sau nhiệm vụ cấp 10

Học được Thiên Vương Đao Pháp, Thiên Vương Thương Pháp, Thiên Vương Chùy Pháp sau nhiệm vụ cấp 10

Nhiệm vụ cấp 20 của Thiên Vương Bang 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 20 của Thiên Vương Bang 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Hữu Sứ Dương Hồ tại Nam Tẩm Cung.
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hào: Thủ Trại Hãn Tướng của Thiên Vương Bang. 
 • Được thưởng bí kíp võ học: Tĩnh Tâm Quyết. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 20 Thiên Vương Bang

 • Bước 1: Đến gặp NPC Hữu Sứ Dương Hồ (218/198) tại Nam Tẩm Cung để tiếp nhận nhiệm vụ cấp 20. Hắn sẽ giao cho bạn nhiệm vụ đánh Thổ Phỉ để lấy được một lá cờ gấm. 
 • Bước 2: Lên đường theo hành trình, đi thuyền về lại Ba Lăng Huyện ⇒ Xa phu hoặc đi ngựa đến Vũ Lăng Sơn, sau đó tìm đến Bạch Thủy Động. 
 • Bước 3: Tìm đánh thổ phỉ đầu mục tại tọa độ (206/201); (194/196); (203/194) cho đến khi chúng nhận thua và giao ra lá cờ Gấm. 
 • Bước 4: Mang về lại giao cho Hữu Sứ Dương Hồ là bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cấp 20.

Ngon game - Học được Tĩnh Tâm Quyết sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 20

Học được Tĩnh Tâm Quyết sau khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 20

Nhiệm vụ cấp 30 của Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 30 của Thiên Vương Bang  

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Tả Sứ Cổ Bách tại Tây Quảng Trường. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hào: Chưởng Đà Đầu Lĩnh của Thiên Vương Bang. 
 • Được thưởng bí kíp võ học: Dương Quan Tam Diệp, Hành Vân Quyết và Bát Phong Trảm. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 30 Thiên Vương Bang 

 • Bước 1: Đến gặp Tả Sứ Cổ Bách (202/193) và nhận nhiệm vụ đi tìm Thiên Vương Lệnh. 
 • Bước 2: Lên đường đi ra Ba Lăng Huyện đến Miêu Lĩnh sau đó đến Yến Tử Động để tìm Báo Đầu Tử (191/210) đánh bại cho đến khi nhận được Thiên Vương Lệnh. 
 • Bước 3: Mang về lại cho Tả Sứ Cổ Bách là hoàn thành nhiệm vụ cấp 30. 

Ngon game - Học được Dương Quan Tam Diệp sau nhiệm vụ cấp 30

Học được Dương Quan Tam Diệp sau nhiệm vụ cấp 30

Nhiệm vụ cấp 40 của Thiên Vương Bang 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 40 của Thiên Vương Bang 

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Lộ Vân Viễn tại Thiên Vương Đại Điện. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được phong danh hào: Thủy Đạo Thống Lĩnh của Thiên Vương Bang. 
 • Được thưởng bí kíp võ học: Đoạn Hồn Thích. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40 Thiên Vương Bang

 • Bước 1: Đến gặp Lộ Vân Viễn (214/192) tại Thiên Vương Đại Điện để nhận nhiệm vụ. 
 • Bước 2: Đến gặp Ngô Thần Y(199/200) và nhận yêu cầu thu thập vảy thằn lằn lửa và lông mai rùa lục mão.
 • Bước 3: Đến Phục Lưu Động (179/190), (216/190), (204/192), (188/183), đánh Thằn Lằn lửa để lấy vảy. 
 • Bước 4: Về gặp Ngư Ông ở Thiên Vương Đảo (179/210). Nhận lời đi tìm giun đất cho ông ta để đổi một con rùa xanh. 
 • Bước 5: Tìm đến cậu bé Thủy Sinh  (184/212), đồng ý mang món trứng luộc cậu ta thích về đổi giun đất. 
 • Bước 6: Đến (190/213) gặp Ngư Phụ Hà Tẩu, đồng ý mua hạt sen giúp để đổi món trứng luộc. 
 • Bước 7: Đến Tiệm Tạp Hóa (199/198) ở Ba Lăng Huyện để mua hạt sen ⇒ mang về cho Hà Tẩu. Lấy trứng mang cho Cậu Bé Thủy Sinh ⇒ Mang giun về cho Ngư Ông để lấy được rùa. 
 • Bước 8: Mang  vảy thằn lằn lửa và lông mai rùa lục mão về cho Lộ Vân Viễn, hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Học được Đoạn Hồn Thích khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 40 trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Học được Đoạn Hồn Thích khi hoàn thành nhiệm vụ cấp 40 trong Võ Lâm Truyền Kỳ

Lời Kết 

Tham khảo các bước thực hiện nhiệm vụ của Thiên Vương Bang trong Võ Lâm Truyền Kỳ để hoàn thành một cách nhanh nhất. Chúc nhân sĩ sẽ nhanh chóng lên cấp!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *