Đặc điểm và nhiệm vụ Ngũ Độc Giáo trong Võ Lâm Mobile (P.3)

Ngon game - Nhiệm vụ xuất sư chỉ đơn giản là tìm về Từ Độc Chu

Bài viết kỳ trước đã giới thiệu đến các bạn đến nhiệm vụ cấp 30 của Ngũ Độc Giáo. Sau cấp 30, đệ tử môn phái này còn cần phải thực hiện những nhiệm vụ nào? Tất cả về game Mobile sẽ được giới thiệu trong bài viết dưới đây. Cùng Ngon Game tìm hiểu để hoàn thành dễ dàng và nhanh chóng trở thành cao thủ của Võ Lâm Mobile

Xem thêm:

Mục lục

Nhiệm vụ cấp 40 Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile 

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 40 Ngũ Độc Giáo

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Vân Bất Tà – chủ trại Kim Xà trại. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ, phong danh: Vô Động La Sát của Ngũ Độc. 
 • Được học bí kíp: Vạn Độc Thực Tâm – Xuyên Y Phá Giáp. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 40 Ngũ Độc Giáo

 • Bước 1: Đi đến Kim Xà trại (155/170) gặp trại chủ Vân Bất Tà, tiếp nhận nhiệm vụ cấp 40. Ông ta sẽ dặn dò kỹ lưỡng phải có Xạ Hương mới có khả năng khống chế mãng xà. 
 • Bước 2: Đến Dương Châu, vào hiệu thuốc (221/192) để hỏi mua Xạ Hương. 
 • Bước 3: Quay lại Ngũ Độc Giáo, mục tiêu là Nhãn Kính Vương Mãng Xà trong Kim Xà trại. Tại đây, nhân sĩ cần đánh bại cả ba con Mãng Xà (118/140 – 117/139 – 116/139). Cuối cùng, chỉ cần bắt lấy một con mang về. 
 • Bước 4: Về gặp lại Vân Bất Tà, giao Mãng Xà cho hắn là bạn hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Hoàn thành nhiệm vụ cấp 40, được phong danh Vô Động La Sát của Ngũ Độc

Hoàn thành nhiệm vụ cấp 40, được phong danh Vô Động La Sát của Ngũ Độc

Nhiệm vụ cấp 50 Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 50 Ngũ Độc Giáo

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Thanh Bật  – chủ trại Thanh Ngô trại. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ, phong danh: Cô Độc Tôn Giả của Ngũ Độc. 
 • Được học bí kíp: Xuyên Tâm Độc Thứ.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 50 Ngũ Độc Giáo

 • Bước 1: Đi đến Thanh Ngô trại tại tọa độ (200/201) gặp trại chủ Thanh Bật nhận nhiệm vụ. Nhân sĩ cần phải đi đến Vũ Di Sơn để lấy lại Ngọc San Hô. 
 • Bước 2: Xuất phát đi Vũ Di Sơn tại tọa độ (188/231), tiến vào bên trong Ngọc Hoa Động. Tại tọa độ (229/201 – 195/176) cần đánh bại hai tên Lưu Khấu, sẽ lấy được thông tin Ngọc San Hô đã bị bọn cướp La Tiêu Sơn lấy đi. 
 • Bước 3: Quay lại Long Tuyền thôn để đi đến La Tiêu Sơn, vào sâu bên trong Nguyệt Long Động. Đến tọa độ (237/216) sẽ gặp Cướp La Tiêu Sơn, đánh bại hắn lấy lại Ngọc San Hô.
 • Bước 4: Về Thanh Ngô trại giao lại Ngọc San Hô cho Thanh Bật, hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Thực hiện nhiệm vụ cấp 50 trong Võ Lâm Mobile, được học Xuyên Tâm Độc Thứ

Thực hiện nhiệm vụ cấp 50 trong Võ Lâm Mobile, được học Xuyên Tâm Độc Thứ

Nhiệm vụ Xuất Sư Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile

Đặc điểm nhiệm vụ xuất sư Ngũ Độc Giáo

 • Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: NPC Hắc Diện Lang Quân – giáo chủ Ngũ Độc Giáo. 
 • Hoàn thành nhiệm vụ, phong danh: U Minh Quỷ Sứ của Ngũ Độc. 

Các bước thực hiện nhiệm vụ xuất sư Ngũ Độc Giáo

 • Bước 1: Đi đến Tổng Trại tại tọa độ  (220/166) gặp giáo chủ Hắc Diện Lang Quân. Hắn sẽ giao cho nhân sĩ nhiệm vụ lấy lại một món báu vật của bổn môn. 
 • Bước 2: Từ Ngũ Độc Giáo đi ra Long Tuyền thôn, tìm đến Nhạn Đãng Sơn. Vào Dương Giác Động, tìm đến tọa độ (206/184) gặp 4-5 tên đệ tử của Nhạn Đãng Phái. Nhân sĩ sẽ phải đánh bại toàn bộ bọn chúng. 
 • Bước 3: Chưởng môn Nhạn Đãng phái sẽ xuất hiện (206/184), nhân sĩ phải đánh bại hắn. Sau đó sẽ lấy được Từ Độc Chu, đây chính là báu vật mà giáo chủ muốn bạn tìm về.
 • Bước 4: Về lại Ngũ Độc Giáo, giao Từ Độc Chu cho Hắc Diện Lang Quân, hoàn thành nhiệm vụ.  

Ngon game - Nhiệm vụ xuất sư chỉ đơn giản là tìm về Từ Độc Chu

Nhiệm vụ xuất sư chỉ đơn giản là tìm về Từ Độc Chu

Nhiệm vụ Trùng Phản sư môn Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile 

* Yêu cầu

 • Người chơi: Đã làm nhiệm vụ xuất sư, chưa gia nhập lại môn phái nào. Cấp độ phải từ 60 trở lên. 
 • Đến gặp đúng giáo chủ  Hắc Diện Lang Quân. Giao ra 5 vạn lượng cho hắn là có thể trùng phản sư môn.

* Được học bí kíp võ công: Thiên Cương Địa Sát – Chu Cáp Thanh Minh – Ngũ Độc Kỳ Kinh. 

* Hoàn thành, được phong danh hào: U Minh Quỷ Vương của Ngũ Độc Giáo. 

Ngon game - Trùng phản sư môn để tiếp tục học bí quyết Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile

Trùng phản sư môn để tiếp tục học bí quyết Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile

Nhiệm vụ cấp 90 Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile

Đặc điểm nhiệm vụ cấp 90 Ngũ Độc Giáo

 • Yêu cầu: Phải đạt cấp 90 trở lên, điểm danh vọng phải trên 240 điểm. Là đệ tử ký danh của Ngũ Độc Giáo và chưa được gia nhập môn phái nào khác. 
 • Được học bí kíp: Âm Phong Thực Cốt – Huyền Âm Trảm –  Đoạn Cân Hủ Cốt. Nếu là đệ tử môn phái khác, hoàn thành nhiệm vụ được 30 điểm danh vọng, không được học chiêu thức võ công.

Các bước thực hiện nhiệm vụ cấp 90 Ngũ Độc Giáo

 • Bước 1: Đi đến Long Tuyền thôn, tại vị trí  (206/203) gặp Uy Duẫn Chuân. Hắn ta trúng độc Âm Dương Tiếu của Vân Bất Tà, bạn phải tìm rõ sự thật đằng sau. 
 • Bước 2: Tìm đến Kim Xà Trại  (155/170) trong Ngũ Độc Giáo để gặp Vân Bất Tà. Hắn không đưa cho bạn thuốc giải nhưng lại nhờ bạn đi đưa 1 bức thư cho Đường Dã. 
 • Bước 3: Bạn mang thư tìm đến Đường Môn, sau đó đi vào Y dược phòng (515/322). Tại đây, bạn sẽ gặp và giao thư cho Đường Dã. Qua trò chuyện, vô tình biết được âm mưu quá thâm độc của Vân Bất Tà. 
 • Bước 4: Về lại Ngũ Độc Giáo, vô Kim Xà Trại đánh bại Vân Bất Tà. 
 • Bước 5: Lấy được thuốc giả, mang về cho Uy Duẫn Chuân, hoàn thành nhiệm vụ. 

Ngon game - Môn nhân môn phái khác có thể thực hiện nhiệm vụ cấp 90 Ngũ Độc

Môn nhân môn phái khác có thể thực hiện nhiệm vụ cấp 90 Ngũ Độc

Học kỹ năng cấp 120 của Ngũ Độc Giáo

 • Nguồn gốc kỹ năng Hấp Tinh Yểm: Kỳ Trân Các. 
 • Giá tiền: 100 đồng. 
 • Tính chất: không giao dịch, không bày bán, không xếp chồng, không rớt khi PK. 
 • Công dụng: Chuột phải – nhận tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.

Ngon game - Cấp 120 được học kỹ năng Hấp Tinh Yểm của Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile

Cấp 120 được học kỹ năng Hấp Tinh Yểm của Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile 

Lời Kết 

Đến đây nhân sĩ đã hoàn thành các nhiệm vũ của Ngũ Độc trong Võ Lâm Mobile. Tuy nhiên, muốn danh chấn phải xông pha giang hồ, tổ đội đánh quái không ngừng nâng cao kỹ năng. Kỳ sau chúng tôi sẽ giới thiệu đến nhân sĩ những môn phái uy danh khác, mời đón đọc. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *